ระบบบริหารงานทะเบียนใบเบิก สป.5 โดย กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก  
 
 
เข้าสู่ระบบบริหารงานทะเบียนใบเบิก สป.5
 
เจ้าหน้าที่ มว.คลัง สป.5 แผนกคลัง
กรุณาระบบชื่อผู้ใช้งานระบบ และรหัสผ่าน
   
USERNAME :
PASSWORD :
   
 
   
  [คู่มือการลงทะเบียนรับใบเบิก]
  [ผังงานแสดงขั้นตอนการทำงาน]

รายละเอียดการเข้าสู่ระบบ

  • แต่ละ username สามารถ login ได้ 1 เครื่องเท่านั้น หากจะใช้เครื่องอื่น ต้องทำการออกจากระบบก่อน
  • การเข้าสู่ระบบ หากไม่กดออกจากระบบจะต้องรอ 10 นาที จึงจะสามารถเข้าสู่ระบบได้
  • หากไม่ติดต่อกับระบบนาน 15 นาที จะออกจากระบบอัตโนมัติ
  • หากระบบบังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่าน ต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่านจึงจะสามารถใช้งานระบบได้
  • หากถูกระงับการใช้งานจะต้องติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อปลดล็อก
  • การ Login ระบบจะส่ง Email แจ้งเตือน
  • ลืมรหัสผ่าน กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ
  • ใส่รหัสผ่านผิดติดกันเกิน 3 ครั้ง ระบบจะระงับการใช้งานบัญชีของท่านชั่วคราว
 

Copy Right © 2016 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก
ระบบบริหารงานทะเบียนใบเบิก สป.5 ควบคุมการพัฒนาโดย พ.อ.พจน์พงษ์ เนตรเจริญ
พัฒนาโดย ส.ท.พิชิตชัย ปานทั่ง